Powrót Zgłoszenie udziału w III Konkursie

Zapraszamy do udziału w Konkursie. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 lutego 2014 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza, który należy następnie przesłać faxem na nr 22 833-39-90 lub pocztą na adres: Fundacja Państwo Obywatelskie, Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 - 326 Warszawa.

Pobierz formularz zgłoszenia